KONTAKT

 

Dom wczasowy „Ognisko”
ul. Brzozowa 2, 43-460 Wisła
TEL.: 33 855 25 50 / 508 302 554
E-MAIL: wladyslawaspyra@gmail.com

Dane do przelewu:
Władysława Spyra
ul. Brzozowa 2
43-460 Wisła
69 1020 1390 0000 6302 0043 4886
Na portalu Meteor (noclegi w Polsce) widnieje wizytówka naszego ośrodka.

Informacja o danych osobowych i prywatność:

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Wypoczynkowy „Ognisko” Władysława Spyra

z siedzibą w Wiśle (43-460) , przy ul. Brzozowej 2.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

b) mailowo: wladyslawaspyra@gmail.com

Inspektor ochrony danych

Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.

Cele i podstawy przetwarzania

Dane osobowe Gościa są przetwarzane na podstawie zawartej pomiędzy Gościem a Domem Wypoczynkowym umowy o świadczenie usług hotelarskich. Celem przetwarzania danych osobowych jest świadczenie usług hotelarskich lub innych podobnych usług, które na życzenie Gościa są świadczone przez Dom Wypoczynkowy.

Dane przetwarzane są na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b, lit. f, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Odbiorcy danych osobowych

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług.

Dom Wypoczynkowy informuje, że dane osobowe mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:

firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej Domu Wypoczynkowemu

Okres przechowywania danych

Twoje dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

a)  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c)  prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

d)  prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

e)  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

f)   prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO